top of page
Un àlbum familiar de cures
BECA TEMPORALS 2023 

Qui cuida la cuidadora? Respondre o, almenys plantejar aquesta pregunta és el que pretén l'artista amb aquest àlbum familiar. Una revisió de la institució de la maternitat en què la treu de l'àmbit privat i tracta la invisibilitat i resistència dels cossos que cuiden a través de la seva pròpia experiència com a mare. Mitjançant la fotografia, l'escriptura i el brodat, Un àlbum familiar de cures planteja i visibilitza el treball domèstic i de cures, no retribuït economicament, o pagat "amb amor", com el veritable sostenidor de la família i del sistema econòmic en el qual vivim.

bottom of page